Devize PNNR

Nu rata! Websem te ajuta sa intocmesti gratuit devizul pentru achiziția prin PNRR!

Oferim consultanta gratuita companiilor care vor sa aplice prin PNRR în vederea întocmirii devizelor de necesar de digitalizare.

  q

  Beneficiari eligibili

  Ajutoarele sunt destinate firmelor non-IT și de accea sunt excluse de la finanțare  întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din certificatul constatator ONRC) în domeniile din următoarele clase CAEN:

  • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
  • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
  • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
  • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
  • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
  • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • 6312 – Activități ale portalurilor web;
  • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
  • 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
  • 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie.

  De asemenea, sunt excluse de la finanțare firmele care își desfășoară activitatea în:

  – sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;

  – domeniul  producției primare de produse agricole;

  – sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

  1. atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
  2. atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari.

  În plus, NU se finanțează:

  • activități legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  • achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

  Activitățile sprijinite în cadrul PNRR:

  • Achiziții de hardware TIC;
  • Achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
  • Dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
  • Achiziții de tehnologii blockchain;
  • Achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
  • Achiziționare website de prezentare;
  • Achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
  • Instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
  • Consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat Schema de Minimis și Schema de Ajutor de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor, parte a componentei C9 a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pe data de 4 octombrie 2022.

  Bugetul total al propus este de 347,5 milioane de euro, bani asigurați din Planul Național de Redresare și Reziliență.

  Valoarea maximă a ajutorului de minimis este cuprinsă între:

  – 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;

  – 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;

  – 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

  close
  type characters to search...
  close