GDPR

Oferta implementare Regulament Intern privind protectia datelor cu caracter personal, asa cum este prevazut de Noul Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 in cadrul Companiei Dimex 2000 SRL

 1. Realizare Regulament Intern GDPR
  • Definitii
  • Autoritatea prelucrarii datelor cu caracter personal
  • Procesarea in Compania Dimex 2000 SRL a datelor cu caracter personal
 • Securitatea informatiilor
 • Supervizarea prelucrarii datelor personale
 • Personalul asignat in procesul de prelucrare a datelor
 • Data Protection
 • Stergera, arhivarea si modificarea datelor cu caracter personal
 • Restriciile de transfer
 1. Realizare pagini web pe site-ul ro
 • Politica de cookie
 • Politica de securitate web
 • Termeni si conditii
 • Disclaimer
 • Pagina notificare pentru editarea datelor cu caracter personal
 • Realizare modul consimtamant prelucrare date cu caracter personal
 • Modificare form contact in baza prevederilor GDPR
 1. Trimitere newsletter informativ la baza de date interna de persoane in dreptul acrora Dimex 2000 prelucreaza date cu caracter personal

Regulamentul se va realiza in baza cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene, publicate in data de 4 mai a.c. în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
 • Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a

Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018

close
type characters to search...
close